Αδιατάραχτη επισκευή αποχέτευσης με την μέθοδο του Liner στον Πειραιά

Αφού πραγματοποιήσαμε έλεγχο με ρομποτική κάμερα διαπιστώσαμε ότι η κεντρική αποχέτευση, από το κεντρικό φρεάτιο του μηχανοσίφωνα προς την ένωση με την ΕΥΔΑΠ ήταν σε κακή κατάσταση με μεγάλα σπασίματα λόγο το ότι ο αγωγός ήταν τσιμεντένιος. Η επισκευή ήταν δύσκολη να πραγματοποιηθεί με σκάψιμο διότι η απόσταση του κεντρικού φρεατίου προς τον αγωγό της ΕΥΔΑΠ ήταν μεγάλη και θα έπρεπε να σκαφτεί όλο το πεζοδρόμιο, για την επίλυση του προβλήματος χρησιμοποιήσαμε την αδιατάρακτη μέθοδο του Liner χωρίς σκαψίματα, σκόνες και άλλες φθορές σε απόσταση 24 μέτρων! Η αποχέτευση ήταν έτοιμη προς χρήση μέσα σε λίγες ώρες.