Επισκευή αποχέτευσης με την μέθοδο του Liner και γρήγορη αποκατάσταση με hot water curing στο Αιγάλεω

Στο βίντεο αυτό θα παρακολουθήσουμε μια αδιατάραχτη επισκευή με την μέθοδο του liner και το σύστημα του hot water curing για ακόμα γρηγορότερη παράδοση του έργου.