Επισκευή πήλινης αποχέτευσης με την μέθοδο του Liner στην Πετρούπολη

Η αποχέτευση διέσχιζε κατά μήκος το σπίτι με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει επισκευή με σκάψιμο. Με ειδικά μηχανήματα και την μέθοδο του Liner (επισκευή χωρίς σκάψιμο) επιδιορθώσαμε την αποχέτευση αυθημερόν χωρίς καμία φθορά του χώρου.