Επισκευή χωρίς σκάψιμο-Βεάκη 17 Αιγάλεω

Αδιατάραχτη επισκευή (χωρίς σκάψιμο) με εποξική ρητίνη με την μέθοδο του Liner, δίχως περιττά σκαψίματα. Έπειτα από την επίβλεψη που κάναμε με κάμερα στην αποχέτευση διαπιστώσαμε ότι ήταν πήλινη με ρωγμές και σπασίματα. Με συνέπεια την διαφυγή λυμάτων στα θεμέλια του κτηρίου. Αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα της κατάστασης  ενεργήσαμε άμεσα σε αδιατάρακτη επισκευή χωρίς σκαψίματα, έτσι ώστε να παραδοθεί ταχύτατα στους ενοίκους του οικήματος προς χρήση, χωρίς περιττό κόστος αποκατάστασης των πλακιδίων .