Επισκευή κάθετης κεντρικής αποχέτευσης με την μέθοδο Brush Coating στα Βριλίσσια

Έπειτα απο έλεγχο που πραγματοιήθηκε με ρομποτική κάμερα σε κάθετη κεντρική αποχέτευση βρέθηκε ρωγμή στα 2,5 μέτρα από την ταράτσα στο εξάρτημα ταφ της λεκάνης. Για την επίλυση του προβλήματος χρησιμοποιήσαμε την μέθοδο του brush coating αποφεύγοντας σπασίματα ή άλλες φθορές στον χώρο. Η αποχέτευση ήταν έτοιμη προς χρήση μέσα σε λίγες ώρες.