Στις αποχετεύσεις που διανύουν κήπους, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να εισχωρήσουν ρίζες. Το αποτέλεσμα της εισχώρησης των ριζών στην αποχέτευση πέρα από το φραγμό της, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υπάρχει και σπάσιμο. Για την λύση τέτοιων προβλημάτων είναι η ριζοκοπή με ειδικά ριζοκοπτικά μπεκ και έλεγχο της αποχέτευσης με ρομποτική κάμερα!